logo
O nás Technický dozor investora Naše
služby
Reference Fotogalerie Aktuality Napište
nám
Kontakt
dozorovane_stavby
     Poskytované služby
 
square Project Management (projektové řízení)
square Construction Management (stavební management)
square Construction Consulting (stavební poradenství)
square Engineering (inženýrská činnost)
square Supervision (technický dozor)
square Planning (plánování)
square Design (navrhování a projektování)
square Tenders & Contracts (organizace tendrů a uzavírání smluv)
square Property reports (posudky)
Poskytujeme profesionální služby zákazníkům (investorům) při přípravě a realizaci jejich stavební investice.
  • Poskytujeme stavebníkům odborné poradenství v oblasti investiční výstavby. 
  • Zajišťujeme projektové řízení jak velkých stavebních projektů v celém rozsahu, tak odbornou technickou pomoc pro investory menších staveb. 
  • Provádíme nezávislý a nestranný dohled nad maximální efektivitou investic svých klientů - technický dozor investora / stavebníka. 
  • Zajišťujeme vypracování potřebné projektové dokumentace ke stavbě ve všech stupních projektové přípravy, od studie přes PD k územnímu řízení, PD ke stavebnímu povolení, PD pro provedení stavby, PD skutečného provedení stavby, případně PD interiéru. 
  • U velkých staveb obstaráme dokumentaci pro hodnocení vlivů stavby na ŽP - EIA. 
  • Investorům pomáháme již s výběrem vhodného pozemku ke stavbě. 
  • Zajišťujeme potřebné průzkumné práce a zeměměřičské (geodetické) práce nezbytné jako podklad pro projektovou přípravu stavby. 
  • V rámci inženýrské činnosti opatřujeme veškerá veřejnoprávní povolení ke stavbě, obstaráváme stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vyjádření a podklady od správců inženýrských sítí a technické infrastruktury. 
  • Organizujeme výběrová řízení na zhotovitele stavby, provádíme jejich vyhodnocení. Investorovi jsme nápomocni nejen při uzavírání smlouvy o dílo, ale i během celé realizace stavby až do jejího úspěšného dokončení a předání stavby k užívání. 
  • V rámci realitní činnosti a správy a údržby nemovitostí pro klienty zajišťujeme mj. inspekci nemovitosti před jejím nákupem či převzetím novostavby, vypracování prohlášení vlastníka při převodu b.j. v obytných domech do vlastnictví, zpracování plánů oprav a údržby, zajištění revizí, řešení havarijních stavů, posouzení stavebně-technického stavu nemovitosti, zajištění drobných provozních oprav i velkých stavebních investic.
© 2009 Ing. Dalibor Frank ARCHA - architektonický a projektový ateliér                                                                             webmaster: lucifra