logo
O nás Technický dozor investora Naše
služby
Reference Fotogalerie Aktuality Napište
nám
Kontakt
dozorovane_stavby
     Reference
     Vysvětlivky použitých zkratek: 
  • Inženýrská činnost ( IČ )
  • Investorská činnost ( INV ), řízení projektu ( PM )
  • Technický dozor investora / stavebníka ( TDI )
  • Odborná technická pomoc ( OTP ), kontrola nákladů ( CC )
      Vybrané realizované akce (projekty) :
Název stavby / zakázky Investor / objednatel Činnost
line
Bytové stavby ( BD, RD ) :
RD Plzeň, Žižkova ul. 37, Rekonstrukce obj. ve vilové čtvrti - památkové zóně města Mgr. Králová TDI
RD Zruč-Senec č.p.108, Přístavba a stavební úpravy RD Ing. Šavlík TDI
BD Plzeň 2-Slovany, Koterovská tř. 31, Půdní vestavba
2 b.j., přístavba výtahu, ETICS dvorní fasády
Ing. Žižka TDI
RD Starý Plzenec - Sedlec 14, Rekonstrukce stávajícího roubeného stavení MVDr. Šeflová TDI
RD Plzeň 4 - Lobzy, Pod Švabinami 8,
Rekonstrukce stávajícího obj. RD na NED
Ing. Müller TDI, OTP
Dvojice viladomů Zahrada Sylván, Obytný soubor Plzeň - Vinice Jih, IV. etapa, VD I.- VI., Novostavba BD Hochtief CZ a.s., divize Property Development TDI
BD Plzeň - Skvrňany, ul. T. Brzkové 54-56, Revitalizace panelových objektů SVJ  T. Brzkové 54-56 TDI
Dvojice viladomů Zahrada Sylván, Obytný soubor Plzeň - Vinice Jih, III. etapa, VD XV. - XVIII., Novostavba bytových domů vč. venkovních ploch Hochtief CZ a.s., divize Property Development TDI
Dvojice viladomů Zahrada Sylván, Obytný soubor Plzeň - Vinice Jih, II. etapa, VD XI. - XIV., Novostavba BD Hochtief VSB a.s. divize 4 TDI
RD Nezvěstice, č.p. 371, Novostavba RD Reitspies, BS TDI
Rekonstrukce a oprava RD Kříše č.p.35, (Břasy) Ing. Junek TDI
Novostavba vily - "Dům u skály"
Praha 5 - Hlubočepy, ul. Ke hřbitovu 24/6
JUDr. Šachta TDI
Dobřanské Pekařství, nám. TGM č.156, Dobřany
Stavební úpravy 2. a 3. NP - rekonstr. a adaptace domu 
Ing. Fonhauser TDI
Průmyslové stavby :
Přístavba výrobních hal ve stávajícím průmyslovém areálu spol. GÜHRING, Líně - Sulkov GÜHRING s.r.o. TDI
Depo MHD pro PMDP v areálu ŠKODA Plzeň,
Rekonstrukce části průmysl. areálu (hala lokomotiv) pro potřeby odstavu a oprav vozidel MHD
ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. OTP, CC, IČ
Příprava investic spol. DCD Ideal s.r.o. v závodě Dynín
Výstavba skladu kondicionace a staveb. úpravy v areálu
DCD Ideal s.r.o. OTP, PM
Příprava investic spol. DCD Ideal s.r.o. v závodě Slavětín DCD Ideal s.r.o. OTP, PM
Oprava haly - "Soutka" v areálu spol. ELK, a.s.,
Planá n./ Lužnicí
ELK, a.s. TDI
Doplnění technologie (jeřábová dráha) do haly výroby plast. oken spol. ELK Planá n./ Lužnicíí ELK, a.s. TDI
Oprava komunikací v průmyslovém areálu spol. ELK,
a oprava adm. budovy b.j. "U Dubu", Planá n./ Lužnicí
ELK, a.s. TDI
Přístavba OK přístřešku ke stávaj. výrobní hale plast. oken spol. ELK Planá n./ Lužnicí ELK, a.s. TDI
Přístavba haly a zpevněných ploch v areálu fy MONTEFERRO Hrádek u Rokycan MONTEFERRO Hrádek a.s. OTP
Projekt EU - Tiskárna color - Werk II., areál fy REUS,
Plzeň - Karlov, Ke Karlovu 7
REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
TDI
Rekonstrukce haly "ŠKODA", v areálu spol. REUS s.r.o., Plzeň - Karlov, Ke Karlovu 7 REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
PM, TDI
Strojní technologie - Werk II. TGA - 2.etapa, v areálu spol. REUS, Plzeň - Karlov, Ke Karlovu 7 REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
TDI, IČ
Doplnění strojní technologie - Werk II. TGA - 1.etapa,
v areálu spol. REUS s.r.o., Plzeň - Karlov, Ke Karlovu 7
REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
TDI, IČ
Rekonstrukce stávaj. průmyslových hal - Werk II - Tiskárna b&w, REUS s.r.o., Plzeň, Ke Karlovu 7 REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
PM, TDI, IČ
Zřízení vjezdu na Folmavskou ulici z areálu fy REUS s.r.o., Plzeň - Karlov REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
PM, TDI, IČ
Novostavba provozního areálu - Strojní knihvazačství - Werk II., REUS s.r.o., Plzeň - Karlov, Ke Karlovu 7 REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
TDI
Školící středisko firmy REUS s.r.o.- Werk I., Plzeň,
Ke Karlovu 7
REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
IČ, TDI
Občanské stavby :
Rekonstrukce střešního pláště HM Tesco EXTRA Plzeň,
Rokycanská tř. 1385/130
Tesco Stores ČR a.s. TDI
Rekonstrukce střešního pláště HM Tesco EXTRA Plzeň,
Plzeň - Borská Pole, U letiště 2/1074
Tesco Stores ČR a.s. TDI
Rekonstrukce zpevněných ploch před OD TESCO Plzeň, Americká tř. 47 Tesco Stores ČR a.s. TDI
Techmania Science Center o.p.s., II. etapu projektu TSC
ÚR a STP pro obj. PJ 55, obj. PJ 56 ASAP, parkovací dům a venkovní úpravy, vlečka 
Regionální technické muzeum o.p.s. IČ, OTP
LOKAL BLOK, rekonstrukce obj. pro pohostinství,
Praha 5 - Smíchov
LOKAL BLOK s.r.o. OTP
Centrum volného času Nová Brumlovka, Praha 4,
Novostavba CVČ, subdodávky interiérových částí
Loci interiér s.r.o. OTP
Techmania Science Center, Plzeň, I. etapa (A+B), Rekonstrukce haly č.55 v areálu spol. ŠKODA Holding pro interaktivní muzeum a science centrum Regionální technické muzeum o.p.s. TDI, OTP
Oprava  admin. budovy b.j. "U Dubu" v areálu spol. ELK Planá n./ Lužnicí ELK, a.s. TDI
Veterinární nemocnice AA-Vet, Praha 11 - Chodov,
Novostavba veterinární kliniky vč. venkovních úprav
AA-Vet, s.r.o. OTP, TDI
Obchodně administrativní budova Hannah Czech a.s., Plzeň, Americká tř. 54, novostavba sídla a OD v proluce Hannah Czech a.s. VŘ, TDI, CC 
Rekonstrukce provozního objektu Vodárny Plzeň,
Údolní 6, Plzeň - Božkov
Vodárna Plzeň a.s. TDI, CC
Rekonstrukce obj. "Malvíny", Plzeň, Ke Karlovu 7, pro dočasné administrativně-správní sídlo firmy REUS s.r.o.,
Oldenbourg Gruppe
PM, TDI,
Rekonstrukce OD pro supermarket ALBERT Vlašim, Komenského ul. 530, Vlašim AHOLD Czech Republic a.s. TDI
Novostavba supermarketu ALBERT (MANA) Pardubice, sídliště Dubina, ul. J. Zajíce 717 AHOLD Czech Republic a.s. TDI
Rekonstrukce obj. pro supermarket ALBERT Hradec Králové, ul. Fr. Šrámka 1512/1 AHOLD Czech Republic a.s. TDI
Přestavba obj. pro supermarket ALBERT (MANA) Plzeň, Gerská třída 2004/2 AHOLD Czech Republic a.s. TDI
Rekonstrukce a přístavba obj. - supermarket MANA Plzeň, sídliště Skvrňany, ul. Karla Steinera 910/7  AHOLD Czech Republic a.s.
Rekonstrukce OD pro supermarket MANA Praha,
sídliště Spořilov, Hlavní ul. 2459/108
AHOLD Czech Republic a.s. PM, TDI
Novostavba diskont. prodejny SESAM Rokycany AHOLD Czech Republic a.s.
Rekonstrukce obj. supermarket MANA Praha 9 - Černý Most, Breitcetlova ul.771/6 AHOLD Czech Republic a.s. VŘ, TDI 
Novostavba SESAM Plzeň - Gerská třída 2004/2 EURONOVA, a.s. TDI
Rekonstrukce objektu pro prodejnu SESAM Kraslice, 
Svatopluka Čecha 1913
EURONOVA, a.s. TDI
Rekonstrukce obj. SESAM Kladno - nám. Sítná č.p.3106 EURONOVA, a.s. TDI, IČ
GECO TABAK a.s. Praha, pob. Plzeň GECO TABAK a.s. OTP
Supermarket MANA Zlín, Tř. T. Bati 4074 EURONOVA, a.s. OTP
Soukromé zdravotní středisko a lékárna v Třemošné u Plzně, Plzeňská ul. 200, Rekonstrukce obj. na lék. dům Mgr. Petrlíková OTP
Supermarket MANA Plzeň, Brněnská 1003/32 EURONOVA, a.s. INV, IČ, CC
Supermarket MANA Praha 10 - sídliště Skalka,
Goyova ul. 2239/1, rekonstrukce obj.
EURONOVA, a.s. TDI
Supermarket PRIMA Klatovy - Luby, 5. Května 689
Novostavba hypermarketu (v areálu bývalé cihelny)
EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket MANA Zlín, tř. Tomáše Bati 4074
Rekonstrukce části obj. hotelu pro prodejnu 
EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket MANA Praha 4 - Spořilov, Hlavní ul. 2459/108, Rekonstrukce stávající prodejny v NC EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket MANA Habartov, ul. 1. máje
Rekonstrukce stávající prodejny
EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket SESAM Kraslice, Svatopluka Čecha 1913
Rekonstrukce stávající prodejny
EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket SESAM Kolín
Rekonstrukce stávající prodejny
EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket MANA Beroun, Husovo náměstí 66
Rekonstrukce stávající prodejny
EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Supermarket SESAM Kladno - Kročehlavy, nám. Sítná 3106, Rekonstrukce stávající prodejny EURONOVA, a.s. INV, IČ, TDI
Čerpací stanice PHM Klatovy - Luby
Studie umístění stavby
AGI Trend spol. s r.o.
Novostavba administrativní a správní budovy centrály
Kreditní banky a.s., Plzeň, Tylova ul. 26
Kreditní banka Plzeň, a.s. AD, TDI
© 2009 Ing. Dalibor Frank ARCHA - architektonický a projektový ateliér                                                                             webmaster: lucifra